Åpent møte om Nittedal kommune - et godt sted for barna å vokse opp?

Åpent møte om Nittedal kommune - et godt sted for barna å vokse opp?

Vi inviterer til møte om hvordan vi sammen kan styrke satsingen på barna. Er det ikke rett og rimelig at barna i Nittedal skal likebehandles med barna i nabokommunene?

Påmelding til åpent møte om Nittedal kommune - et godt sted for barna å vokse opp?

Vi ber om din e-post kun for å kunne kontakte deg i tilfelle det blir endringer i tid eller sted for møtet.