Barnehagevalget.no – nå kan du bidra til å få bedre oversikt i din kommune!

Barnehagevalget.no – nå kan du bidra til å få bedre oversikt i din kommune!

Bør politikerne få mer styring over innholdet i barnehagene? Bør kommunale og private barnehager få like offentlige tilskudd? Bør kommunen kunne legge ned private barnehageplasser som foreldrene ønsker å benytte? Disse og flere andre spørsmål er sendt ut til omkring 1600 lokale parti i forbindelse med årets lokalvalg.