Få hjelp til å sette opp barnehagebudsjettet

Økonomisjef til leie

Få hjelp til å sette opp barnehagebudsjettet

Synes du det er vanskelig å sette et budsjett eller sliter du med å få økonomien til å gå rundt. Økonom Merete Holst Andersen hjelper deg gjerne med å komme i mål.

Mange barnehageledere kan oppleve den økonomiske driften av en barnehage som vanskelig og utfordrende. Lederen er gjerne pedagogutdannet i bunn og mange har ikke den økonomiske tyngden de føler de trenger til å kunne sette opp et budsjett.

Økonom Merete Holst Andersen er ansatt som økonomisjef til leie i PBL og er her nettopp for å bistå deg med alle spørsmål knyttet til barnehagens økonomi.

– Alle barnehager som er medlem i PBL kan få hjelp av meg med alt som har med økonomi og styrearbeid å gjøre.

Dette kan Merete hjelpe deg med:

  • Sette opp budsjett
  • Vurdere barnehagens økonomiske situasjon
  • Gi tips og råd til forbedringer
  • Kurs og opplæring

Vanskelig å fylle opp plassene

Utviklingen de siste årene viser at flere barnehager sliter med å fylle opp plassene på grunn av økt konkurranse med større og flere barnehager, færre barnehagebarn og foreldre som i større grad shopper barnehageplasser nå enn tidligere.

Merete mener det er veldig viktig at barnehagene tar høyde for en eventuell nedgang i barnegruppene i budsjettet.

– Ett barn mindre kan utgjøre flere hundre tusen i tapte inntekter for barnehagen og må tas med i budsjettet for å unngå store overraskelser.
Merete Holst Andersen, Økonomisjef til leie

– Jeg kan se igjennom og vurdere situasjonen til barnehagen. Om den har råd til å gå noen måneder med færre barn og hvilke tiltak som må settes inn for å få kontroll på den økonomiske situasjonen, sier økonomisjefen som du altså kan leie for å bistå deg med budsjettet.

Jobben gjør hun enten fra kontoret i Bodø – eller sammen med deg i barnehagen din.

Få råd om god drift

– Budsjett handler det ikke bare om tall på et papir. Du vil også få råd om hvordan barnehagen din kan endre på rutiner og få mer for pengene. Det kan for eksempel være penger å spare på å planlegge innkjøp bedre, sier Merete.

Trenger du hjelp med barnehagebudsjettet?

Merete Holst Andersen

økonomisjef til leie

Avdeling: PBL Regnskap

Tlf:
75 55 38 47 / Mobil: 412 22 274
E-post: