PBL Mentor for Montessoriskoler og barnehager

PBL Mentor for Montessoriskoler og barnehager

Som medlem av Montessoriforbundet får du reduserte priser på blant annet digitale løsninger i PBL Mentor. PBL Mentor tilbyr HMS-verktøy, kommunikasjonsverktøy og sykefraværsoppfølging.

PBL Mentor HMS

PBL Mentor HMS er et digitalt verktøy der du kan registrere, dokumentere og ha oversikt over alt HMS-arbeidet i barnehage.

Prøv gratis

PBL Mentor HMS for skole

PBL Mentor ivaretar alt HMS-arbeid for elever og ansatte i skolen. Vi har utarbeidet HMS-rutiner for grunnskoler. Disse rutinene ivaretar krav til HMS-regelverk, opplæringsloven og friskoleloven.

– Jeg vil helt klart anbefale PBL Mentor til andre skoler. Her blir alt dokumentert og det føles trygt å ha støtte i et slikt system!
Monica Thommasen Waage, rektor ved Skodvin Montessoriskole.

Les hele saken

PBL Mentor HMS Barnehage

Vi har skreddersydd et eget bransjetilpasset malbibliotek for barnehager. Her kan du hente ut de rutinene som passer din barnehage. 

I vårt malbibliotek vil du finne rutiner innenfor områder som blant annet barn og helse, barn og sikkerhet, beredskap, arbeidsmiljø, brannvern, personvern, renhold, foreldresamarbeid, sykefravær, IK-mat osv.

I PBL Mentor HMS får du:

  • Komplett HMS-system - Lær beste praksis og få oversikt over krav, anbefalinger og rutiner.
  • Personalhåndbok - Gir ledere og ansatte oversikt over rettigheter, plikter og goder.
  • Oppfølging av sykefravær - Få oversikt over fravær og motta frister og oppgaver for oppfølging av sykmeldte.

Dette sier våre kunder

“En av de store fordelene med PBL Mentor er at vi kan implementere samme HMS-rutiner i alle barnehager med ett tastetrykk.”
Lena Aa Austevoll, Cecilie Flatøy Paulsen og Hilde Ersvær i Akasia.
– Systemet er veldig logisk bygd opp. Det er så enkelt at HMS-arbeidet rett og slett blir mer gøy å jobbe med. Nå anbefaler jeg PBL Mentor til alle som spør.
daglig leder i Puskhola barnehage, Toril Solevåg.

PBL Mentor Kidplan - Gi foreldrene all informasjon på ett sted!


PBL Mentor Kidplan gjør det enkelt å registrere alt som skjer i barnehagen og holde foreldrene oppdatert.

I Kidplan kan du legg ut beskjeder, bilder og planer på innlogget område til foreldrene. Foreldrene har alt du deler tilgjengelig i egen foreldre-app.

I barneloggen kan du registrere oppmøte, ferie, sovetider og bleieskift. Få full oversikt og gi foreldrene informasjon på ett sted!

 Les mer

PBL Mentor Frisk - Statistikk og sykefraværsoppfølging

Med PBL Mentor Frisk får du oversikt over barnehagens fravær. Systemet gir deg oversiktlige rapporter over sykefraværet og det totale fraværet i hele barnehagen, på en avdeling eller per ansatt. Våre rapporter gjør det lettere for deg som leder å analysere fraværet og sette inn tiltak der det er nødvendig.

Les mer

Se alle medlemsfordeler

Som medlem av Montessori kan du benytte deg av alle våre fremforhandlede rabattavtaler og tilbud.

Se flere tilbud

Avtalen gir Norsk Montessoriforbund og barnehager som er medlem av NMF og PBL tilgang til:

  • Juridisk rådgivning om alle typer spørsmål knyttet til drift av barnehager.
  • Rådgivning og kontroll av beregnet og vedtatte satser og tilskudd. Dette gjelder driftstilskudd, kapitaltilskudd og pensjonstilskudd.
  • Rådgivning om mediehåndtering og bistand i forbindelse med potensielle eller reelle krisesituasjoner.
  • PBL-produkter til medlemspris: 42 prosent rabatt på PBL Mentor HMS og 38 prosent rabatt på PBL Mentor Kidplan.
  • PBL-rabatt på lovpålagt bedriftshelsetjenester gjennom PBL Bedriftshelsetjeneste AS.
  • Eksklusiv tilgang til kjøp av tjenester i PBL Regnskap AS
  • Tilgang til PBL Lederkonferanse samt medlemspris på andre kurs og konferanser.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med Gøran Kristensen eller en av våre andre rådgivere. Vi hjelper deg gjerne!