Bli med på lokale barnehagedebatter

Bli med på lokale barnehagedebatter

PBL og flere av PBLs lokallag inviterer politikere, ansatte, foreldre og alle som er opptatt av barnehager til debatt. Her skal viktige barnehagesaker debatteres, og barnehagepolitikk skal settes på dagsorden før lokalvalget.

Høstens lokalvalg blir viktig for retningen på barnehagepolitikken rundt om i landet. Kvalitet og mangfold, likebehandling av barn og barnehager, og foreldrenes valgfrihet vil være sentrale tema i debattene.

Det vil handle både om barnehagetilbudet lokalt og om endringer i regelverket rundt private barnehager som er varslet å komme fra regjeringen.

Her blir det debatter 

Nittedal 9. mai 
Sted: Kulturverket Flammen
Tid: 19.00

Facebookarrangement

Lillehammer 31. mai 
Sted: Kulturhuset Banken
Tid: 19.00

Facebookarrangement 

Lier 1. juni
Sted: Fruene Haugestad
Tid: 18.00

Facebookarrangement

Trondheim 6. juni
Sted: Byscenen 
Tid: 18.00

Facebookarrangement

Bergen 7. juni
Sted: Litteraturhuset i Bergen
Tid: 18.00

Facebookarrangement

Østre Toten 8. juni
Sted: Festsalen på Valle
Tid: 19.00

Facebookarrangement

Sandnes 8. juni 
Sted: Hotell Residence
Tid: 19.00

Facebookarrangement

Stange 12. juni
Sted: Auditoriet ved Ottestad Ungdomsskole
Tid: 19.00

Facebookarrangement

Moss 14. juni
Sted: Røed Gård 
Tid: 19.00

Facebookarrangement

Asker 22. august
Sted: Asker Kulturhus
Når: 18.00

Facebookarrangement

Arendal 
Sted: Arendalsuka (mer informasjon kommer)