Årets barnehageinspirator

Årets barnehageinspirator

I mai deler PBL ut prisen Årets barnehageinspirator 2023.

Prisen er på 50.000 kroner og deles ut for tiende gang under PBLs landsmøte på Gardermoen 8. og 9. mai.

Prisen skal gå til en lærer/foreleser ved en av landets barnehagelærerutdanninger, som på en god måte har inspirert og motivert studentene sine til å jobbe med barn i barnehage.

Med denne prisen ønsker vi å løfte frem det gode arbeidet som gjøres på høyskoler og universiteter som utdanner barnehagelærere. I tillegg vil PBL med denne utmerkelsen sette søkelyset på utdanningens betydning for kvaliteten i barnehagesektoren.

Det er studentene ved barnehagelærerutdanninger i hele landet som nominerer kandidater til Årets barnehageinspirator.

Fristen for å nominere kandidater går ut 12. februar 2023. Deretter vil en jury bestående av Eirik Husby (styreleder i PBL), Lars Strande Syrris (leder for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet) og Kari Pape (pedagog, foredragsholder og fagutvikler i Læringsverkstedet) vurdere de innkomne forslagene og kåre en vinner.

Kandidaten som blir foreslått må oppfylle følgende kriterier:

 • Foreleser ved en av landets barnehagelærerutdanninger.
 • Formidler fagkunnskap på en inspirerende og engasjerende måte
 • Bidrar i betydelig grad til at studentene fullfører utdanningen
 • Gir studentene lyst til å jobbe med barn i barnehage etter endt utdanning
 • Inspirerer studentene til refleksjon og fordypning i faget

Send ditt forslag på kandidat her!

Disse har vunnet prisen før:

 • 2021: Jostein Paulgård Østmoen, Universitetet i Sørøst-Norge
 • 2019: Anna Rigmor Moxnes, Universitetet i Sørøst-Norge
 • 2017: Jan Ingar Båtvik, Høgskolen i Østfold
 • 2015: Marit Granholt, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • 2014: Dag Østvold Tangen, Høgskolen i Hedmark
 • 2013: Margareth Sandvik, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • 2012: Liv Ingrid Fjellanger, Høgskolen Stord/Haugesund
 • 2011: Brit Norbrønd, Høgskolen i Oslo
 • 2010: Ingrid Groseth, Høgskolen i Hedmark
 • 2009: Sonja Kibsgaard, Dronning Mauds Minne Høgskole