Informasjonskampanje om barnehagesektoren fra PBL

Informasjonskampanje om barnehagesektoren fra PBL

Barnehager er viktig for barn, foreldre og for samfunnet. Mange vet likevel lite om barnehagesektoren. Enda færre har kunnskap om private barnehagers store bidrag til det gode mangfoldet av tilbud.

PBL har utviklet en kampanje som retter søkelyset på noe av alt det positive private barnehager bidrar med i samfunnet.

Kampanjen består av filmer og bilder som skal vekke oppmerksomhet, og en nettside med viktige fakta om sektoren. Målet er å vekke folks oppmerksomhet, øke bevisstheten om private barnehagers rolle og gjennom dette styrke posisjonen til private barnehager ytterligere.

Mer informasjon og kunnskap vil også kunne bidra til en åpen og faktabasert debatt. Vi mener det er positivt for sektoren og for alle barna som hver dag tilbringer mange timer i en barnehage. 

Kampanjen blir delt på to ulike måter

  • PBL vil dele film og bilder i ulike kanaler med en egen side med viktig fakta om sektoren.
  • I tillegg har PBL laget en unik film for hver enkelt medlemsbarnehage i PBL. Denne kan alle barnehager velge å dele på Facebook og/eller i e-post. Ta kontakt med oss hvis du ikke har mottatt din film.

Gå til kampanjeside.