Årets barnehage

Årets barnehage

PBL kårer hvert år Årets barnehage blant våre medlemsbarnehager. Blir det din barnehage som mottar prisen høsten 2021?

– Målet med prisen «Årets barnehage» er å løfte frem det gode arbeidet som gjøres i våre medlemsbarnehager, og det finnes mange barnehager som hver dag leverer høy kvalitet til svært fornøyde foreldre, sier styreleder i PBL, Eirik Husby – som også er juryleder for prisen Årets barnehage.

Eirik Husby, styreleder i PBL. Eirik Husby, styreleder i PBL

Men for å synliggjøre det unike mangfoldet og den betydningsfulle jobben som gjøres for å gi barna den beste starten, er det viktig at barnehagene deler informasjon om prisen med foreldre, ansatte og andre som er opptatt av barnehagen sin.

– For det er foreldrene som i all hovedsak sender inn forslag på kandidater, sier Husby. 

Foreslå din kandidat her. 

Stort engasjement

Prisen Årets barnehage ble første gang delt ut i 2016 og erstattet da prisen Årets barnehageleder som har vært delt ut siden 2009. Siden den gang har kåringen oppnådd enormt engasjement. 

– Når vi vet at de aller fleste forslagene er sendt inn fra foreldre som mener at nettopp deres barnehage fortjener denne prisen, så er det den beste tilbakemeldingen barnehagene kan få, påpeker Husby. 

I løpet av våren 2021 vil PBL åpne opp for å sende inn forslag på kandiadater til prisen og Husby kommer med følgende oppfordring.  

– Foreldre, besteforeldre, ansatte og andre som har en barnehage de mener fortjener prisen, send inn forslag på kandidat til Årets barnehage når vi åpner opp for nominasjoner. Det eneste vi ber om er at det kommer inn en fyldig begrunnelse for hvorfor nettopp din barnehage er Årets barnehage 2021, sier jurylederen og opplyser at fristen for å sende inn forslag på kandidater er 16. mai. 

Må begrunnes

Det er styret i PBL som er jury for kåringen og har satt følgende kriterier for at kandidatene skal kunne vurderes som kandidat til prisen:

 • Et basistilbud med høy kvalitet
 • En klar og tydelig pedagogisk profil
 • En god og tydelig ledelse
 • Tilfredse foreldre
 • Prosjekt(er) som har vært utviklende og nytenkende
 • Et godt arbeidsmiljø i barnehagen
 • Lavt sykefravær over tid
 • Et godt omdømme

Det er ikke nødvendigvis alle kriteriene foreldre kjenner like godt til. Husby oppfordrer alle som sender inn forslag om å beskriv barnehagen så godt de kan, slik at juryen får et så godt bilde som mulig for å vurdere kandidatene.

Høytidelig utdeling

Prisen er på 25.000 kroner, i tillegg får barnehagen et utendørs skilt som bevis på at de er Årets barnehage 2021.

Tidligere vinnere av Årets barnehager er:

 • 2020: Den blå appelsin Kanvas-barnehage, Oslo
 • 2019: Haugland gardsbarnehage, Time kommune
 • 2018: Norlandia Skistua barnehage, Oslo kommune
 • 2017: Trondalen barnehage, Fredrikstad kommune
 • 2016: Langøy friluftsbarnehage, Fjell kommune