Årets barnehage 2017

Årets barnehage 2017

Her jubler Langøy friluftsbarnehage etter at de ble kåret til «Årets barnehage 2016». Nå er jakten i gang på nye jubelscener når PBL skal kåre «Årets barnehage 2017».

I 2016 var første gang PBL delte ut prisen «Årets barnehage», under lederkonferansen i Bodø i september. Nå har styret i PBL startet jakten på «Årets barnehage 2017» og trenger din hjelp til å finne de rette kandidatene.  

– Det finnes utrolig mange gode PBL-barnehager rundt om i landet, som alle fortjener heder og ære for jobben som legges ned hver dag. Med denne prisen ønsker vi å fokusere på det gode arbeidet som gjøres i barnehagene hver dag. Alle som vet om en knakende god barnehage, kan være med å nominere kandidater, sier styreleder i PBL, Eirik Husby.

Send inn forslag på din kandidat her.

Vil løfte frem det gode arbeidet

Målet med prisen «Årets barnehage 2017», er å løfte frem det gode arbeidet som gjøres i barnehagene. Juryen håper at prisen vil vekke begeistring og skape engasjement, både blant ansatte, foreldre og andre med tilknytning til barnehagesektoren.

Husby oppfordrer derfor barnehagene til å spre informasjon om prisen ut til flest mulig.

– Vi håper på mange gode forslag slik at vi får en krevende jobb med å kåre en vinner, sier styrelederen i PBL.  

Vinner 25.000 kroner

Prisen «Årets barnehage 2017» vil deles ut på PBL Lederkonferanse i Bodø 3.–5. september og du kan nominere kandidater frem til søndag 4. juni.

Deretter vil det bli plukket ut fem barnehager som går til en finale. I finalerunden kan alle stemme på sin favoritt via avstemning på Facebook, før juryen samles og fatter en avgjørelse.

Prisen er på 25.000 kroner, i tillegg til at vinneren en gjev utmerkelse som et bevis på at de kan titulere seg «Årets barnehage 2017».  

Fremme de gode barnehagene

For å være kandidat til prisen «Årets barnehage 2017», må barnehagen være medlem i PBL og juryen vil vurdere de nominerte etter følgende kriterier:

  • Et basistilbud med høy kvalitet
  • En klar og tydelig pedagogisk profil
  • En god og tydelig ledelse
  • Tilfredse foreldre
  • Et godt arbeidsmiljø i barnehagen
  • Lavt sykefravær over tid
  • Et godt omdømme

– Prisen skal rette søkelys på det gode arbeidet som gjøres i barnehagene og bidra til positiv omtale av enkeltbarnehager og barnehagesektoren. Både eiere, ansatte, foreldre og andre kan nominere sin favoritt. Så blir det opp til juryen å vurdere om kandidaten oppfyller de kriteriene som er satt, sier Eirik Husby.