N3smart fra N3

N3smart fra N3

IoT Ecosystem for renhold, utstyr og inneklima

Gir oversikt, kontroll og dokumentasjon på eget inneklima

Utviklet i samarbeid med Astma- og Allergiforbundet (NAAF)

Egne informasjonssider og tiltakspakker for barnehager utviklet av NAAF

Hva monitorerer N3smart?

 • Renholdssoner
 • Svevestøv
 • Temperatur
 • CO2
 • Luftfuktighet

Om N3smart IAQ støv- og inneklimasensor

 • Utviklet i samarbeid med Astma- og Allergiforbundet (NAAF)
 • Utviklet og produsert i Norge
 • Sensor som måler verdiene kontinuerlig 24/7
 • Plug´n Play. Trenger ikke wifi eller IT-prosjekt.
 • Ferdig data tilgjengelig i egen driftsportal
 • Tiltaksbatteri utviklet av NAAF
 • Rapporter, meldingstjeneste og avviksrapportering
 • Enkel installasjon

Les mer om N3smart på deres hjemmesider 

Hundremeterskogen barnehage har et sterkt fokus på inneklima, og støv- og inneklimasensoren fra N3 gir oss stor verdi

 «Hundremeterskogen barnehage har et sterkt fokus på inneklima og luftkvalitetsmåleren fra N3 er en sensor som gir oss stor verdi. N3 har utviklet en løsning som kontinuerlig måler og dokumenterer inneklimaet vi har i barnehagen, og dataene vi får i portalen bruker vi både internt og eksternt. Vi vet nå at inneklima er slik det skal være for våre ansatte og barna i barnehagen, og kan dokumentere til foreldre, kommune og andre om hvilket nivå vi ligger på.

Det er vel også liten tvil om at en dokumentasjon man får i portalen vil være data det blir krav om fra offentlige hold om å dokumentere på i fremtiden. Vi er ikke helt der enda, men vi ønsker å være en progressiv barnehage som ligger i front av utviklingen og som hele tiden har fokus på hvordan vi best mulig tilrettelegger for barna hos oss.»

Nils Bjørn Olsen, daglig leder i Hundremeterskogen barnehage

N3 tilbyr PBL medlemmene:

 • Fast PBL-rabatt
 • Hjelp og veiledning
 • Onboarding
 • Kundeservice

Rabattordning

 • 25% på N3smart (pr. abonnement pr. mnd.)
 • 100% på installasjon av N3smart
 • 20% Øvrig sortiment

Jeg ønsker å bli kontaktet