Fakta om PBL

Fakta om PBL

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.

PBL ble stiftet av 72 private barnehager i 1993 og PBLs formål er det samme i dag som den gang: 

PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

Historien om barnehagene

 

Jobber for alle medlemmer

Det er et stort mangfold i barnehagesektoren, også på eiersiden.

Blant PBLs medlemmer er både små familiebarnehager med noen få barn og store organisasjoner med tilbud til flere tusen barn.

PBL jobber for alle typer private barnehager i en sektor preget av stort mangfold og mange ulike barnehageeiere.

PBL skal ivareta interessene til alle våre medlemmer, uavhengig av barnehagens størrelse, pedagogiske profil, eierform og andre forhold.

PBLs tilbud til medlemmene

Det var behovet for et felles talerør som var årsaken til at noen private barnehager gikk sammen og etablerte PBL i 1993. Det interessepolitiske arbeidet for å sikre private barnehagers rettigheter og rammevilkår er fortsatt en del av kjernen i PBLs arbeid for medlemmene. 

I tillegg gir PBL medlemmene hjelp til å drive barnehage. Medlemmer i PBL får tilgang til eksperthjelp innenfor en rekke områder. Dette inkluderer blant annet råd og veiledning om drift av private barnehager og utvidet rådgivning om forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, samt om problemstillinger knyttet opp mot tariffavtalen.

På vegne av medlemsbarnehagene gjennomfører PBL tarifforhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene.

Medlemmer i PBL har dessuten tilgang til en rekke medlemsfordeler og -produkter til medlemspris, inkludert kurs, konferanser og andre kompetansehevingstiltak.

Eies av medlemmene

Det er de barnehagene som til enhver tid er medlem i PBL som eier organisasjonen.

Det er medlemsbarnehagene som, på landsmøtene annet hvert år, velger styre og vedtar strategiplan for PBL. Slik er det medlemsbarnehagene som bestemmer hva PBL skal jobbe med og for.

Trenger du mer hjelp?

Ta kontakt med Rigmor Larsen eller en av våre andre rådgivere. Vi hjelper deg gjerne!