Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene bygger på PBLs verdier Personlig, Bærekraftig og Løsningsorientert.

Retningslinjene forteller hvordan PBL forventer at alle ansatte og valgte representanter i PBL-konsernet opptrer i et hvert tilfelle.

Respekt

Vi er høflig og omtenksom i møte med andre. I PBL behandler vi alle med verdighet.

Uavhengighet

Vi har et forhold til de vi samarbeider og samhandler med som ikke kan så tvil om vår uavhengighet.

Troverdighet

Det vi sier og gjør er forankret i kunnskap og fakta. Alt vi gjør skal tåle dagens lys.

Åpenhet

Vi er en organisasjon som praktiserer deling og åpenhet, også i tilfeller der dette ikke bare er til vår fordel.

Integritet

Vi står opp for det vi mener. I PBL er det er sammenheng mellom det vi sier og det vi gjør.