Bli medlem

Bli medlem

Regn ut pris for din barnehage

Legg inn årsverk med en desimal (eksempel 2.3)

Kontingent for din(e) barnehage(r): 7 923,-

Beregningsgrunnlag:

Grunnpris:
7 923,-
Årsverkpris:
0,-