- Trodde aldri jeg skulle sitte med en PC i min jobb med barn. Det var helt utenkelig

- Trodde aldri jeg skulle sitte med en PC i min jobb med barn. Det var helt utenkelig

Gårdstunet barnehage har vært medlem av PBL siden barnehagen åpnet i 1995. Når PBL Mentor har lansert nye produkter, har barnehagen vært rask å henge seg på.

− Når man er en enkeltstående foreldreeid barnehage som det vi er, er det veldig greit å ha noen systemer som fungerer og som man kan støtte seg på som leder, sier styrer i Gårdstunet barnehage, Hilde Tange Melbø.

Barnehagerettet produkt

Barnehagen bruker alle tre produktene til PBL Mentor; Kidplan, HMS og bedriftshelsetjenesten.

− Produktene er veldig barnehagerettet, og noe vi tenker er lurt å ha. Vi kjenner oss trygge på at PBL Mentor oppdaterer seg på alt som er nytt og forholder seg til lovverket, og at vi alltid har oppgraderte system vi kan stole på i barnehagen, sier Melbø.

Hun er heller ikke fremmed for å ta kontakt med support om hun trenger råd eller hjelp:

− Jeg ringer stadig vekk hvis det er noe jeg trenger støtte til i systemet, og føler alltid at jeg får bra hjelp.

Var skeptisk

Kommunikasjonsverktøyet Kidplan er i bruk hver eneste dag i barnehagen.

− Vi bruker verktøyet hver dag til å registrere barn inn og ut, publisere bilder, telle barn, registrere soving, sende meldinger og mail til foreldrene og oppdaterer den digitale tavlen med informasjon om hva vi skal gjøre denne uken, sier hun.

Hilde Tange Melbø har vært lenge i barnehagesektoren og har aldri angret på sitt yrkesvalg. Hun var ferdig utdannet førskolelærer i 1986.

− Da jeg studerte, trodde jeg aldri at jeg skulle sitte med en PC i min jobb med barn. Det var helt utenkelig. Heldigvis ble man dratt med på veien, for nå tror jeg ingen av oss vil kvitte seg med Kidplan, sier Melbø.

I starten var flere av de ansatte i barnehagen litt skeptisk til å ta i bruk et digitalt kommunikasjonsverktøy. Men nå går nesten all informasjon som barnehagen deler med foreldrene ut digitalt.

− Foreldrene skriver under på at i vår barnehage må de følge med i Kidplan-appen for å få informasjon, og det er de ganske flinke til. Vi gjennomførte nylig en brukerundersøkelse som viser at vi scorer ganske høyt på informasjon, så jeg tror foreldrene er veldig fornøyde med kommunikasjonen med barnehagen.


Jobber systematisk med HMS

Barnehagen synes det er godt å ha PBL Mentor HMS i ryggen.

− Det er ikke alle våre ansatte som føler seg like mye hjemme i dataverdenen, og det kan være enklere for ansatte å stikke nesen i døra og si det er et hull i gjerdet en å logge seg inn på PC-en og skrive avvik. Det har litt med at vi er en liten organisasjon også, men vi bruker sjekklistene daglig og jobber systematisk med HMS, sier Melbø.

Hun påpeker at de ansatte kjenner til verktøyet, og hvis det er noe de lurer på, er det bare å logge på HMS-en og finne alle dokumentene de trenger. Barnehagen har også et eget verneombud som jobber mye med HMS i barnehagen.


Digitalt HMS-kurs

− Nylig gjennomførte jeg et digitalt HMS- kurs i regi av PBL Mentor, som var et veldig fint kurs for meg som er verneombud. HMS er et omfattende tema, noe hadde jeg kontroll på fra før, men jeg plukket også opp flere ting jeg skal ta med meg videre, sier verneombud i Gårdstunet barnehage, Stian Pettersen.

Pettersen ble inspirert på kurset og fanget opp mye nyttig han skal ta med videre og vise til sine kollegaer på neste personalmøte i barnehagen.

− Kurset ga en veldig tydelig oversikt over hva styrer, daglig leder, og jeg som verneombud har ansvar for. Men mye av HMS-arbeidet går ut på at alle skal bidra. Så det er greit også å kunne vise mine kollegaer hvordan de for eksempel kan bruke HMS-systemet til å finne løsninger på problemstillinger, skrive avvik og gjøre seg kjent med beredskapskort. Ansvaret ligger hos oss, det er vi som må implementere HMS på arbeidsplassen, men det gjør det enklere med et godt verktøy.

Han tok også med seg noen tips om hvordan barnehagen kan jobbe med arbeidsmiljø, og praktiske tips om hvordan de kan inkludere barna i aktivitet og dagligdagse gjøremål.

Melbø legger til at barnehagen har et veldig godt arbeidsmiljø, etablert personale og relativt lavt sykefravær.

− Det er viktig for oss at ansatte har det godt på jobb, og av forebyggende arbeid har vi blant annet vært tilknyttet PBL Mentor bedriftshelsetjeneste i mange år, og har ett fast møte i året.

Bestill digitalt HMS- kurs!


Vil du prøve PBL Mentor produktene i din barnehage?

Du kan prøve PBL Mentor helt gratis og uforpliktende i din skole, barnehage, bydel, kommune eller konsern i dag!

Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis.