Aktivitetsbank

Barn som klatrer i et tre

Aktivitetsbank

På denne siden finner du enkle og morsomme aktiviteter dere kan gjøre sammen med barna i barnehagen. Mye av dette er utviklet til magasinet Friluftslivets uke gjennom flere år. Hver aktivitet er lenket videre til den instansen som har utviklet aktiviteten.

Forslag til aktiviteter med barn

Forankret i rammeplanen

Enkle å gjennomføre

Aktiviteter