Lena Johnsen

Lena Johnsen

økonomi- og statistikkanalytiker

Avdeling: Samfunnsøkonomisk avdeling

Tlf:
75 55 37 47 / Mobil: 990 31 212
E-post: