Sara Jakobsen

Sara Jakobsen

lønnsmedarbeider

Avdeling: PBL Regnskap, avdeling lønn

Tlf:
75 55 38 54
E-post: