Espen Rokkan

Espen Rokkan

direktør arbeidsgiveravdelingen

Avdeling: Arbeidsgiveravdelingen

Tlf:
75 55 37 37 / Mobil: 934 97 420
E-post: