Knut Thomas Johansen

Knut Thomas Johansen

rådgiver innsikt og analyse

Avdeling: Kommunikasjon og samfunnskontakt

E-post: