Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte

Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte

Samfunnet har en klar forventning om ordnede lønns- og arbeidsvilkår i barnehagesektoren. Ordnede lønns- og arbeidsvilkår er en forutsetning for at sektoren skal kunne tiltrekke seg dyktige og engasjerte ansatte, og for at barnehageansatte kan ha full oppmerksomhet på omsorg, lek og læring sammen med barna i barnehagen.

Det er urimelig dersom det innen offentlig finansiert velferd finnes eiere som tjener penger på å gi sine ansatte dårligere betingelser enn det ansatte i tilsvarende stillinger i tilsvarende virksomheter får.

Ordnede lønns- og arbeidsvilkår er i dag ikke nærmere lovfestet enn gjennom krav til at private barnehager ikke kan ha vesentlig lavere personalkostnader enn kommunale barnehager. Kommunene mangler derfor effektive styringsverktøy for å sikre ordnede lønns- og arbeidsvilkår i alle barnehager.

Det er dokumentert at over 95 prosent av de ansatte i private barnehager er omfattet av tariffavtaler som fagforeningene har anbefalt for sine medlemmer. I en offentlig finansiert sektor som denne bør det forutsettes at 100 prosent av de ansatte i har konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår på nivå med landsdekkende tariffavtaler.

Det er vanskelig å se for seg høy organisasjonsgrad og ordnede arbeidsvilkår i barnehagesektoren dersom hver enkelt kommune fritt skal definere kvalitetskrav og finansieringen av disse.

Kvalitets- og mangfoldsmodellen, slik den er utarbeidet av PBL, krever at alle barnehager skal dokumentere konkurransedyktige pensjonsvilkår på nivå med landsdekkende tariffavtaler i barnehagesektoren. Med relativt enkle grep kan også tilsvarende krav for lønnsvilkår kunne implementeres.

Barnehager som ikke kan dokumentere lønns- og pensjonsytelser på nivå med det som er bransjestandard, vil dermed få avkortning i tilskuddene.