Opptak av barn – en oversikt over regelverket

Opptak av barn – en oversikt over regelverket

Her finner du en oversikt over reglene for opptakskriterier og samordnet opptak, samt utvidet rett til barnehageplass.