Barn med nedsatt funksjonsevne

Barn med nedsatt funksjonsevne

Kommunen skal legge til rette for at din barnehage kan gi barn med nedsatt funksjonsevne et tilbud som er minst like bra som for de øvrige barna.