Barn med behov for spesialpedagogisk hjelp

Barn med behov for spesialpedagogisk hjelp

Her finner du de mest sentrale problemstillingene knyttet til regelverket om barn med behov for spesialpedagogisk hjelp.