Virksomhetsoverdragelse

Virksomhetsoverdragelse

Hva skjer dersom det blir gjennomført en virksomhetsoverdragelse av barnehagen?