Skattefrie goder til ansatte

Skattefrie goder til ansatte

Du kan tilby dine ansatte en rekke velferdsgoder uten at det må betales skatt. Her er en oversikt over de mest vanlige godene du kan gi skattefritt.