Skatt på klær og gaver

Skatt på klær og gaver

Alt du gir til dine ansatte eller deg selv er i prinsippet skattepliktig. Dette gjelder for eksempel telefon, bredbånd og klær.