Skatteregler for naturalytelser

Skatteregler for naturalytelser

Arbeidsgiver har plikt til å rapportere inn alle skattepliktige ytelser ansatte mottar fra tredjeparter som kunder, leverandører eller andre forretningsforbindelser.