Refusjon for merverdiavgift

Refusjon for merverdiavgift

Barnehagen kan få tilbakebetalt deler av merverdiavgiftene ved å sende søknad om refusjon til skatteetaten.