Selskapsformer og vedtekter etter samvirkeloven og aksjeloven

Selskapsformer og vedtekter etter samvirkeloven og aksjeloven

Her finner du en oversikt over de ulike selskapsformer og våre forslag til vedtekter.