Selskapsform og arbeidsgiveransvar

Selskapsform og arbeidsgiveransvar

Det finnes mange forskjellige måter å organisere en barnehage på. Selskapsform har betydning for hvem som har arbeidsgiveransvaret i barnehagen.