Når betalingen uteblir

Når betalingen uteblir

Hvilke rettigheter har barnehagen og hvordan skal du gå frem om foreldrebetalingen eller andre regninger ikke blir betalt?