Oppbevaring og retting av personopplysninger

Oppbevaring og retting av personopplysninger

Det stilles strenge krav til hvordan oppbevaringen av personopplysninger skal foregå. Du kan lese mer om dette her.