Innhenting av personopplysninger

Innhenting av personopplysninger

Retten til å ha et privatliv står veldig sterk i Norge. Derfor er regelverket for behandling og deling av personopplysninger strengt.