Bilder av barn på nett

Bilder av barn på nett

Selv om foreldre har gitt sitt samtykke til at barnehagen kan publisere bilder av barna på nett, betyr det ikke nødvendigvis at det alltid er lurt eller riktig.