Kameraovervåking av soveområdet

Kameraovervåking av soveområdet

Kameraovervåking av soveområde i barnehagen kan, under visse betingelser, være et lovlig virkemiddel for å bidra til å trygge sikkerheten i barnehagen.