Påseplikt ved bruk av eksterne renholdere

Påseplikt ved bruk av eksterne renholdere

Leier du inn renhold av barnehagen fra eksterne aktører? Merk at du har en plikt til å kontrollere at driften er godkjent av Arbeidstilsynet.