Hva er HMS?

DEN VIKTIGE HMS-JOBBEN. Alle barnehager er pålagt å ha et internkontrollsystem for ivaretakelse av HMS-arbeidet for barn og ansatte.

Hva er HMS?

HMS er forkortelse for helse, miljø og sikkerhet.

HMS-arbeid omfatter alt som gjøres i barnehagen for å unngå ulykker og ivareta barn og ansattes helse, miljø og sikkerhet best mulig.

Å jobbe med HMS i en barnehage er omfattende, sammenlignet med andre bedrifter. Dette fordi det stilles krav til HMS-arbeid både for barn og ansatte, slik at du må ha et tosidig system.

Mange barnehager er gode på HMS-arbeid, fordi de er vant til å jobbe med forebygging av skader og ulykker for barn. Men oppmerksomheten rettet mot barns sikkerhet, kan gjøre det lett å glemme HMS-arbeidet for de ansatte.

Du som leder har et ansvar for å ivareta miljøet for både barn og ansatte. Slik kan vi hjelpe deg med dette arbeidet.

Ditt ansvar:

  • Sørge for barnehagen har valgt verneombud
  • Få på plass et internkontrollsystem som ivaretar både barn og ansatte.
  • Sørge for en avtale om bedriftshelsetjeneste
  • Sikre et forsvarlig arbeidsmiljø

Verneombud

Barnehagene er pålagt å ha et verneombud. Verneombudet har en viktig rolle innen barnehagens arbeidsmiljø og skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår miljøet for de ansatte.

Internkontrollsystem

Alle barnehager er pålagt å ha et internkontrollsystem for ivaretakelse av HMS-arbeidet for barn og ansatte. Internkontrollsystemet skal kvalitetssikre HMS-arbeidet.

Er du ute etter et HMS-system som ivaretar barnehagens internkontroll? Les om PBL Mentor HMS.

Bedriftshelsetjeneste

På grunn av et høyt sykefravær i sektoren, er alle barnehager pålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten er en rådgivende og fagkyndig aktør som skal bistå barnehagen med å jobbe forebyggende innenfor alt som omhandler helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

Trenger du bedriftshelsetjeneste?

PBL Bedriftshelsetjeneste er landets eneste bedriftshelsetjeneste som er skreddersydd for barnehager.

Forsvarlig arbeidsmiljø

Alle arbeidsplasser er pålagt å ha et forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidstilsynet har laget en modell som beskriver hvordan du kan lykkes med å oppnå et godt arbeidsmiljø i din barnehage.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med Hanne Bjerke eller en av våre andre fagpersoner i PBL Bedriftshelsetjeneste. Vi hjelper deg gjerne!