Hva er HMS?

DEN VIKTIGE HMS-JOBBEN. Alle barnehager er pålagt å ha et internkontrollsystem for ivaretakelse av HMS-arbeidet for barn og ansatte.

Hva er HMS?

HMS er forkortelse for helse, miljø og sikkerhet.

HMS-arbeid omfatter alt som gjøres i barnehagen for å unngå ulykker og ivareta barn og ansattes helse, miljø og sikkerhet best mulig.

Å jobbe med HMS i en barnehage er omfattende, sammenlignet med andre bedrifter. Dette fordi det stilles krav til HMS-arbeid både for barn og ansatte, slik at du må ha et tosidig system.

Mange barnehager er gode på HMS-arbeid, fordi de er vant til å jobbe med forebygging av skader og ulykker for barn. Men oppmerksomheten rettet mot barns sikkerhet, kan gjøre det lett å glemme HMS-arbeidet for de ansatte.

Du som leder har et ansvar for å ivareta miljøet for både barn og ansatte. Slik kan vi hjelpe deg med dette arbeidet.

Ditt ansvar:

  • Sørge for barnehagen har valgt verneombud
  • Få på plass et internkontrollsystem som ivaretar både barn og ansatte.
  • Sørge for en avtale om bedriftshelsetjeneste
  • Sikre et forsvarlig arbeidsmiljø

Verneombud

Barnehagene er pålagt å ha et verneombud. Verneombudet har en viktig rolle innen barnehagens arbeidsmiljø og skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår miljøet for de ansatte.

Internkontrollsystem

Alle barnehager er pålagt å ha et internkontrollsystem for ivaretakelse av HMS-arbeidet for barn og ansatte. Internkontrollsystemet skal kvalitetssikre HMS-arbeidet.

Er du ute etter et HMS-system som ivaretar barnehagens internkontroll? Les om PBL Mentor HMS.

Bedriftshelsetjeneste

På grunn av et høyt sykefravær i sektoren, er alle barnehager pålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten er en rådgivende og fagkyndig aktør som skal bistå barnehagen med å jobbe forebyggende innenfor alt som omhandler helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

Trenger du bedriftshelsetjeneste?

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste er landets eneste bedriftshelsetjeneste som er skreddersydd for barnehager.

Forsvarlig arbeidsmiljø

Alle arbeidsplasser er pålagt å ha et forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidstilsynet har laget en modell som beskriver hvordan du kan lykkes med å oppnå et godt fysisk arbeidsmiljø i din barnehage.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med eller en av våre andre fagpersoner i PBL Bedriftshelsetjeneste. Vi hjelper deg gjerne!