Tuberkulosekontroll av ansatte

Tuberkulosekontroll av ansatte

Alle nåværende og fremtidige medarbeidere som har oppholdt seg i et land med høy forekomst av tuberkulose, må kontrollere seg før de kan jobbe i barnehagen.