Når bør syke barn holdes hjemme?

Når bør syke barn holdes hjemme?

Et barn som ikke er form til å delta i barnehagens daglige rutiner eller utgjør en smittefare for andre barn eller voksne, skal holdes hjemme.