Koronaviruset – anbefalinger og råd

Koronaviruset – anbefalinger og råd

PBL anbefaler alle barnehager til enhver tid å forholde seg til rådene fra Folkehelseinstituttet og myndighetene for øvrig når det gjelder utbruddet av koronavirus.