Radon

Radon

Strålevernforskriften stiller krav til at alle barnehager skal ha så lave radonnivåer som mulig.

Strålevernforskriften stiller krav til at alle barnehager skal ha så lave radonnivåer som mulig.  

Måling av radon

Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene viser til gjennomsnittlig radonkonsentrasjon over ett år. Denne verdien kan beregnes fra en langtidsmåling, gjennomført over minst to måneder i vinterhalvåret - fra midten av oktober til midten av april. Slike målinger gjennomføres av barnehagen selv.

Tips: ta kontakt med din bedriftshelsetjeneste som kan hjelpe deg med å komme i kontakt med leverandør av slike målinger.

Utvidet måling

Dersom resultatene fra disse målingene viser verdier over tiltaksverdi (100 Bq/m3) må barnehagen gjennomføre en trinn to-måling eller gjennomføre tiltak for å redusere radonnivået. Sjekk med din bedriftshelsetjeneste om den kan bistå deg med en trinn to–måling.

Trenger du mer hjelp?

Ta kontakt med Einar Brunes eller en av våre andre rådgivere. Vi hjelper deg gjerne!