Brannvernopplæring og brannøvelser

Brannvernopplæring og brannøvelser

Det er viktig at barnehagen har rutine på å gjennomføre brannvernopplæring og brannøvelser for å sikre at alle ansatte i barnehagen vet hva de skal gjøre ved brann.