Personalforsikring

Personalforsikring

Alle medlemsbarnehager med PBLs tariffavtale har automatisk yrkesskade- og gruppelivforsikring, og tilgang til psykologisk førstehjelp ved uforutsette hendelser.