Fortsettelsesforsikring

Fortsettelsesforsikring

Dersom en ansatt slutter, skal du alltid gi vedkommende tilbud om å forstette sin gruppelivsforsikring i KLP gjennom en individuell livsforsikring.