Alle ansatte skal ha forsikringsbevis

Alle ansatte skal ha forsikringsbevis

Alle som er omfattet av en forsikringsavtale har etter loven krav på et forsikringsbevis. Dette gjelder også de kollektive forsikringene til PBL-barnehagene. Les her hvilke plikter du som arbeidsgiver har ved nyansettelser og oppsigelser.