Kostpenger

Kostpenger

Serveres det mat i barnehagen, kan du ta betalt for måltidene av foreldrene.