Dugnad

Dugnad

Kan du pålegge foreldrene å jobbe dugnad i barnehagen? Ja, men da må det stå i barnehagens vedtekter at dugnad er en del av avtalen mellom barnehagen og foreldrene.