Arealnorm

Arealnorm

Barnehagene er godkjent for et leke- og oppholdsareal, gitt i barnehagens godkjenning. Dette må alle barnehager forholde seg til. Barnehagene står fritt til å bestemme sammensetningen av små og store barn så lenge det er innenfor godkjent areal. Det skal ikke regnes på antall barn, men på brukt areal.

Forklaring

Legg inn dagens antall barn, oppholdsareal og din vedtektsfestede norm for arealutnytting.

Eierens vedtektsfestede norm for arealutnyttingResultat

Hvis arealutnyttelse er større enn godkjent oppholdsareal, kan barnehagen ikke ta inn flere barn.