Kommunene har vedtatt neste års tilskuddssats - send satsen umiddelbart til PBL for vurdering

Hjelper deg gjerne. Samfunnspolitisk avdeling med fagleder Bjørn Kato Winther (t.v.), Una Martinsen, Anders Grønmo, Lena Johnsen og konsernadvokat Hans-Are Nyheim vil ha inn tilskuddssatsene i alle kommuner PBL har medlemsbarnehager for å kontrollere at satsene er riktige.

Hjelper deg gjerne. Samfunnspoltisk avdeling med fagleder Bjørn Kato Winther (t.v.), Una Martinsen, Anders Grønmo, Lena Johnsen og konsernadvokat Hans-Are Nyheim vil ha inn tilskuddssatsene i alle kommuner PBL har medlemsbarnehager for å kontrollere at satsene er riktige.

Kommunene har vedtatt neste års tilskuddssats - send satsen umiddelbart til PBL for vurdering

31. oktober var siste frist for kommunene å fatte vedtak om tilskuddssatser for 2020. Send vedtaket til oss så snart du mottar det, så kontrollerer vi om satsene er korrekte.

Publisert:

PBLs erfaring er at tilskuddssatsene noen ganger er beregnet feil. Det er derfor viktig at du sender inn vedtaket om sats, sammen med dokumentasjon og beregningsgrunnlaget fra kommunen, til PBL.

Klagefristen er på bare tre uker fra den dagen barnehagen mottar beregningen. Etter at fristen er gått ut, har du ingen mulighet til å klage på selve satsen, kun utmålingen av tilskudd som vil bli gjort i januar/februar.

Gjøres mange feil

– Det er viktig at vi får sjekket flest mulig av de kommunene hvor det er private medlemsbarnehager. Vi oppfordrer derfor alle medlemsbarnehager om å sende inn vedtaket slik at vi får kontrollert flest mulig kommuner, sier fagleder for samfunnspolitisk avdeling i PBL, Bjørn-Kato Winther.

PBL har allerede begynt å få inn  tilskuddssats for vurdering fra barnehager i en del kommuner, men det gjenstår fortsatt mange kommuner med medlemsbarnehager i PBL. 

– Det betyr at det fortsatt er en del barnehager vi ikke har hørt noe fra. Dersom vi ikke får inn satsene til vurdering, kan vi heller ikke vurdere om beregningene er riktige, påpeker faglederen i samfunnspolitisk avdeling. 

I tillegg til Winther består avdelingen av økonomene Una Martinsen, Lena Johnsen, Anders Grønmo og advokat Hans-Are Nyheim.

Som medlem i PBL har du tilgang til hjelp fra de fem, blant annet til å få vurdert tilskuddssatser og kvalitetssikret kommunens beregningsgrunnlag. 

Lønner seg å klage

I 2019 sendte samfunnspolitisk avdeling i PBL til sammen 66 klager og 44 innspill til kommunene etter å ha fått tilskuddssatsen til vurdering. Det resulterte i at medlemsbarnehagene fikk etterbetalt til sammen 91 millioner kroner som følge av feil i tilskuddsberegningen. 

Det er med andre ord mange grunner til å få tilskuddssatsen vurdert av samfunnsøkonomene i PBL. Og det var ikke bare i 2019 klager resulterte i høye tilbakebetalinger. 

  • I 2018 har 70 klageprosesser og 29 innspill resultert i 70 millioner kroner i tilbakebetaling. 
  • I 2017 bidro samfunnspolitisk avdeling i PBL til at medlemsbarnehagene fikk etterbetalt 53,8 millioner kroner i tilskudd som følge av feil i beregningene i 59 kommuner.
  • Et klart flertall av klageprosessene har omhandlet kommunenes beregninger av tilskuddssatser.

– Vi ser dessverre at mange kommuner gjør feil når satsene til de private barnehagene skal beregnes. Det er viktig at du følger med, både når kommunen fatter vedtak om sats og senere, når kommunen skal utmåle tilskuddet til barnehagen, sier Winther.

Komplisert system

PBL har i mange år pekt på at finansieringssystemet for private barnehager er for komplisert og uforutsigbart. Det gjelder ikke minst når nye tilskuddssatser skal beregnes.

Bjørn-Kato Winther tror saksmengden kunne vært enda større om flere barnehager hadde bedt PBL om hjelp.

– Et beregningsgrunnlag for kommunale tilskuddssatser eller tilskudd er et komplisert regnestykke som ofte består av mange forskjellige regneark. For de aller fleste barnehageledere er det vanskelig å forstå utregningene, om man da ikke mot formodning har tilleggsutdanning i kommuneøkonomi. Det er det de færreste barnehagelederne som har, påpeker Winther.

Han har et klart budskap til deg. Er du i tvil om vedtakene er riktig? Få disse vurdert av PBL.

– Vi har kompetansen til å kvalitetssikre beregningene og hjelper deg gjerne, oppfordrer han.

Trenger du mer hjelp?

Ta kontakt med Bjørn-Kato Winther eller en av våre andre rådgivere. Vi hjelper deg gjerne!