PBL har avdekket feilberegninger for nesten 300 millioner på tre år

Økonomene Bjørn-Kato Winther, Una Martinsen, Anders Grønmo, Lena Johnsen og advokat Hans-Are Nyheim er blant dem som jobber med å sørge for at kommunene betaler riktig tilskudd til barnehagene.

PBL har avdekket feilberegninger for nesten 300 millioner på tre år

PBLs kontroll med kommunenes tilskuddsberegning fører hvert år til at betydelige beløp som barnehagene har rettmessig krav på, kommer dit de skal.

Publisert:

– Når kommunene gjør feil i sine tilskuddsberegninger, vil penger som etter regelverket skal gå til barn i barnehager, i stedet gå til helt andre formål. Sånn skal det ikke være. Derfor er det viktig at vi i PBL har samfunnsøkonomer og jurister som kan dette regelverket veldig godt og som kan avdekke saker der kommuner bevisst eller ubevisst regner feil på tilskuddene, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

De tre siste årene har klager fra PBL på tilskuddsberegninger ført til at det er flyttet på nærmere 300 millioner kroner.

I de aller fleste tilfellene har kommunene beregnet for lave tilskudd til private barnehager. Men det er også en del saker der opprinnelig tilskuddssats har vært for høy.

– Vårt prinsipp er at rett skal være rett. Oppdager vi at kommuner har regnet feil i barnehagenes favør, melder vi ifra om dette også. Men i disse tilfellene blir det ikke så langvarige klageprosesser som i noen av tilfellene da kommunene beregner for lave tilskudd, sier Anne Lindboe.

PBLs erfaring hvert år er at omtrent halvparten av kommunene feilberegner tilskudd.

– Vi mener dette er gode argumenter for at det nye nasjonale tilsynet som skal føre kontroll med økonomien i private barnehager også må få ansvar for å kontrollere kommunenes beregninger av tilskudd til private barnehager, sier Anne Lindboe.

2020:

Økt tilskudd etter klager: 93.796.936,-
Redusert tilskudd etter klager:  2.935.325,-
Sum effekt etter feilberegninger: 96.732.261

2019:

Økt tilskudd etter klager: 92.438.399,-
Redusert tilskudd etter klager: 20.960.683,-
Sum effekt etter feilberegninger 113.399.082,-

2018:

Økt tilskudd etter klager: 70.837.313,-
Redusert tilskudd etter klager: 13.602.559,-
Sum effekt etter feilberegninger 84.439.873,-

Samlet 2018, 2019 og 2020:

Økt tilskudd etter klager: 257.072.648,-
Redusert tilskudd etter klager: 37.498.567,-
Sum effekt etter feilberegninger: 294.571. 215,-