Kommunen etterbetaler 18,7 millioner i tilskudd til private barnehager i Eigersund

Kommunen etterbetaler 18,7 millioner i tilskudd til private barnehager i Eigersund

Etter sju års kamp mot Eigersund kommune vant PBL, på vegne av medlemsbarnehagene, endelig frem med deler av sitt krav. Kommunen må etterbetale 18,7 millioner kroner i tilskudd.

Publisert:

– Det har vært en lang kamp for å få riktige tilskudd til drift av private barnehager i Eigersund. Endelig har denne saken fått en slutt og barnehagene får etterbetalt det meste av det de rettmessig har hatt krav på for å dekke kostnadene til drift i egne barnehager, kommenterer administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL.

Totalt er det ti private barnehager som nå får etterbetalt samlet 18,7 millioner i tilskudd. Seks av de private barnehagene i Eigersund er medlem i PBL. Barnehagen som få etterbetalt mest, får 3,5 millioner kroner. Dette er penger som barnehagen rettmessig skulle hatt for flere år siden.

– Det er bra at denne saken i Eigersund nå er løst. Samtidig viser saken veldig tydelig de store utfordringene med dagens finansieringssystem. De private barnehagene er i praksis rettsløse. Ingen barnehager kunne ha fulgt opp denne saken alene uten de omfattende ressursene som PBL har brukt på saken, sier Olsen.

Feilføring av kostnader

PBL har klaget på tilskuddsberegningene til rogalandskommunen helt siden 2011. Klagen gikk den gang på at kommunen hadde svært lave kostnader til drift av det ordinære barnehagetilbudet, som er grunnlaget for beregning av tilskudd til barn i private barnehager. Samtidig hadde kommunen oppsiktsvekkende høye kostnader til tilbudet for barn med behov for spesiell tilrettelegging, kostnader som ikke er en del av grunnlaget for beregning av tilskudd.

Men kommunen var ikke enige i PBLs påstander, og gikk ikke med på å etterbetale tilskudd slik medlemsbarnehagene krevde. Dermed startet det som skulle bli en mangeårig kamp og som endte med at PBL mente kommunen gjorde feil i beregningene både i 2012, 2013 og 2015.

– Det var mange prosesser, brev og møter uten at dialogen førte frem, sier konsernadvokat Hans Are Nyheim i PBL.

Mange runder

Den sene saksbehandlingen førte til at PBL til slutt tok sakene i egne hender.

  • I juni 2015 ble revisjonsbyrået KPMG engasjert for å få en fullstendig gjennomgang av kostnadene ned på bilagsnivå.
  • KPMG jobber i et halvt år med å få ut dokumentasjon fra kommunen uten hell.
  • Desember 2015 klaget PBL kommunen til sivilombudsmannen for å få innsyn i de nødvendige dokumentene KPMG trengte.
  • April 2016 fikk PBL medhold i innsynsbegjæringen.
  • KPMGs analyser bekreftet PBLs mistanker om feilføring i beregningen av tilskudd
  • 4. desember 2017. Av frykt for foreldelse stevner PBL Eigersund kommune for retten.    

– Etter at stevningen ble levert inn, begynte det å skje ting. Kommunens advokat kom på banen og brikkene begynte å falle plass, sier Nyheim.

Han er lettet over at saken nå er over og vil rose kommunen for en ryddig prosess det siste halvåret.

Forhandlinger

Selv om kommunen innrømmer feilføringer har det vært forhandlinger om sluttbeløpet. Klagen gjaldt tilskuddsårene 2012, 2013 og 2015, men i forhandlingene vant de private barnehagene frem for tilskuddsårene 2013 og 2015.

Totalt dreier dette seg om 18,7 millioner kroner for lite utbetalt til barnehagene. I tillegg må Eigersund kommune dekke PBLs saksomkostninger med 450.000 kroner + moms.